HoangMinhchannel

HPG hưởng lợi từ sóng thép nóng trở lại

Giá lên
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Nếu đánh giá về lợi nhuận Q4/2021 của HPG đã đạt 21.4%, giảm so với năm 2020 và quý trước đó, lý do là vì giá bán HRC và giá than cốc tăng mạnh.

Sau khoảng thời gian tích luỹ quanh vùng hỗ trợ 44.0 - 45.5, HPG đang có dấu hiệu cầu vào tương đối mạnh đi cùng với đợt sóng thép đang diễn ra gần đây khi giá hàng hoá đang tăng, đây có thể xem là cơ hội ngắn hạn để có thể bắt theo nhóm ngành thép trong giai đoạn này với mục tiêu ngắn hạn quanh vùng Fibo 161.8 của đoạn mô hình đảo chiều (Kéo từ Neckline về đầu) là 51.3 - 51.8.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.