Trader_OMS

cổ phiếu HPG sẽ hồi về đâu ?

HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
tất cả mọi thứ mình đã vẽ trên hình, cùng chờ thị trường kiểm chứng nhé. Cảm ơn mọi người
Giao dịch đang hoạt động

Bình luận