SharkFollow

Hpg - Thanh khoản đột biến - Điểm mua tiếp theo đã xuất hiện

Giá lên
SharkFollow Cập nhật   
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Tháng 2/2022, sản lượng bán hàng thép xây dựng Hòa Phát đạt 450.000 tấn, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ 2021 và tăng 17% so với tháng 1/2022. Trong đó lượng thép xây dựng xuất khẩu đạt 60.000 tấn, gấp gần 2 lần cùng kỳ. Thép xây dựng Hòa Phát đã nhận đơn hàng xuất khẩu đến tháng 5/2022 với 720.000 tấn.
--> Kết quả kinh doanh liên tục tăng trưởng với P/E 6.3 cho thấy HPG đang được định giá ở vùng hấp dẫn.
--> Ngoài ra, Hòa phát còn được kỳ vọng nhiều vào các dự án bất động sản tiềm năng trong giai đoạn 2022 - 2025
---> Định giá:
1. Theo phương pháp chiết khấu dòng tiền: 112k
2. So sánh với Top 5 công ty cùng ngành: 104
3. So sánh với thị trường chung: 138k.
============
Thanh khoản đột biến break khỏi vùng trading range tại giá 50.1k -> Điểm mua gia tăng và mua mới
Lưu ý! Đây chỉ là bài viết mang quan điểm cá nhân. Rất vui nhận được sự đóng góp từ cộng đồng. Thanks
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Đã thất bại. Đóng trạng thái