thietat3

HT1 mua vào 1 chút

thietat3 Cập nhật   
HOSE:HT1   CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
thị trường đang vào nhịp giảm.. HT1 đã giảm khá nhiều vì thế thời điểm khi chỉ số VN30 đang xuất hiện bull back thì tôi có thể lựa chọn HT1 nắm giữ 1 chút . Giá có thể còn giảm nữa nhưng mức giá này khá tốt để thêm vào danh mục đầu tư của tôi
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: đã đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.