Wave_Tracker

HVN lỗ 1 tỷ đô, xách dép chạy nhanh

Giá lên
HOSE:HVN   TCT HANG KHONG VIET NAM
Tại sao HVN lỗ cả năm nay, nhưng giá không giảm? Đó là vig giá đã quá rẻ, không còn thằng ngu nào muốn bán giá thấp như thế này cả. Một khi có thông tin tích cực ra, giá sẽ skyrocket lên mây. Mình giám cá bạn sẽ không đủ tự tin và bình tĩnh để mua lúc đó đâu!. Hãy mua bây giờ. NGAY BÂY GIỜ!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.