bobbiboy8x

ICP-USDT tăng giá

Giá lên
BINANCE:ICPUSDT   ICP / TetherUS
tác giả đề xuất mô hình tăng trưởng như hình

điểm dừng lỗ và chốt lời 2 vùng

Chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.