nhucanhxd

ICX/USDT_Góc nhìn spartan

BINANCE:ICXUSDT   ICON / TetherUS
91 lượt xem
2
Tổng quan:
1. Xu hướng tăng
2. Thỏa mãn các điều kiện HT spartan (1->4)
3. Other: 2 pinbar + rising three methods

Entry: 0.39
SL: 0.36
TP: 0.51

Notes:
Priority 01: Risk/reward ratio & win rate
Priority 02: psychology (moderation)
Priority 03: %Risk
-ALWAYS PUT SL-
Bình luận: Target 1_DONE