nhucanhxd

EOS/USDT_Góc Nhìn Spartan & Cá Mập

nhucanhxd Cập nhật   
BINANCE:EOSUSDT   EOS / TetherUS
TỔNG QUAN: tương tự BCH/USDT
KẾT LUẬN:
Kịch bản 1: giá tăng
Entry: hình thành cây nến tăng với >50% đóng cửa trên EMA12 (sau khi giá retest lại EMA36/200)
TP: Fib 0.618
TP2: Fib 0.786
SL: bên dưới EMA 200
Kịch bản 2: giá giảm, hình thành cây nến bearlish or pinbar, phá vỡ đường hỗ trợ của kênh giá đang sideway trước đó, giá đóng cửa dưới EMA20.
Bình luận:
Entry: 3.11
SL: 2.81
TP: 3.91
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.