dinhchien

IOTXUSDT - Tăng theo Supertrend, ADX & MA 24/9/2022

Giá lên
BINANCE:IOTXUSDT   IoTeX / TetherUS
1. Chỉ báo ADX: khung 1h & 4h mở lệnh trong xu hướng mạnh > 25.
- ADX smoothing: 14.
- DI length: 14.
- ADX STRONG > 25.

2. Chỉ báo SUPERTREND:
- Xu hướng tăng khi nến đóng cửa trên đường màu xanh.

3. Chỉ báo MOVING AVERAGE: 50
- Xu hướng tăng khi nến đóng cửa trên đường màu xanh.

4. OPEN POSITION RULE:
- MUA: từ chối giá ở đường Supertrend khung thời gian hiện tại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.