NhatHoai

Phân tích Chứng khoán Mỹ-VN Bob Volman Price Action | 3/9

Giá lên
NASDAQ:IXIC   Chỉ số Composite Nasdaq
Do hơi bận nên Hoài xin phép trình bày clip phân tích Chứng khoán Mỹ-VN tuần này dưới dạng 1 post tổng hợp anh chị nhé. Anh chị cứ bấm vào ảnh để đọc nhận định của Hoài. Chúc mọi người có đợt nghỉ lễ thật vui bên gia đình nha. Safe trade!

Nasdaq Adp Amgn Tmo Nvda Aapl Avgo Mmm Ba Vni Tdm Pct Hsg Hcm

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.