AnalysisEagle8x

JNJ Cổ phiếu nên mua

Giá lên
NYSE:JNJ   Johnson & Johnson
73 lượt xem
0
Tôi vừa mua cổ phiếu này vì sự ổn định.

Bình luận