Johnson & Johnson JNJ

JNJNYSE
JNJ
Johnson & JohnsonNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Health Technology
Công nghiệp: Pharmaceuticals: Major
Johnson & Johnson là một công ty mẹ, tham gia vào nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Sức khỏe người tiêu dùng, Dược phẩm và Thiết bị y tế. Phân khúc Sức khỏe người tiêu dùng bao gồm các sản phẩm được sử dụng trong thị trường chăm sóc em bé, chăm sóc răng miệng, sắc đẹp, dược phẩm không kê đơn, sức khỏe phụ nữ và chăm sóc vết thương. Phân khúc Dược phẩm tập trung vào các lĩnh vực điều trị, chẳng hạn như miễn dịch học, bệnh truyền nhiễm, khoa học thần kinh, ung thư học, tăng áp động mạch phổi, và các bệnh tim mạch & chuyển hóa. Phân khúc Thiết bị Y tế cung cấp các sản phẩm được sử dụng trong lĩnh vực chỉnh hình, phẫu thuật, tim mạch & thần kinh và sức khỏe mắt. Công ty được thành lập bởi Robert Wood Johnson I, James Wood Johnson và Edward Mead Johnson Sr. vào năm 1886 và có trụ sở chính tại New Brunswick, NJ.