NangSaigon8568

JXY: Đã đến lúc đồng Yên suy yếu ?

Giá xuống
TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
Trên khung tuần có thể thấy JXY đã tăng mạnh trong nhiều tuần qua và đã đi đến giao điểm của các kháng cự mạnh được hình thành từ rất lâu trước đó, do đó khả năng cao sẽ lùi về hỗ trợ dưới 89,6-90,0 điểm (mũi tên xanh lá thứ nhất) hoặc sâu hơn là vùng hỗ trợ 87,5 (mũi tên xanh lá thứ 2) trong thời gian tới.

Trong trường hợp JXY tăng rất mạnh do một biến cố nào đó khiến chỉ số này có thể break out khỏi khu vực kháng cự cứng 92,7-93,2 hiện tại thì sẽ đi theo mũi tên màu xanh dương test lại các đỉnh cũ trong năm 2018 (95,6-96,0 điểm) và 2016 (98,7-99,9)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.