NangSaigon8568

EXY: Sức mạnh của đồng Euro phục hồi

Giá lên
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
EXY - Chỉ số sức mạnh nội tại của đồng Euro hiện đang đi trong 1 kênh giá tăng mạnh trên nến D1.
Chỉ số hiện tại đang nằm sát khu vực hỗ trợ 112,6-112,8 và sát trend hỗ trợ phía dưới, tại đây khả năng sẽ có 1 cú bật mạnh lên kháng cự quan trọng 115,0-115,1

Khuyến nghị: Buy 112,5-112,8
Stoploss 112,4
Tp: 114,9-115,1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.