NangSaigon8568

EXY: Sức mạnh của đồng Euro phục hồi

Giá lên
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
EXY - Chỉ số sức mạnh nội tại của đồng Euro hiện đang đi trong 1 kênh giá tăng mạnh trên nến D1.
Chỉ số hiện tại đang nằm sát khu vực hỗ trợ 112,6-112,8 và sát trend hỗ trợ phía dưới, tại đây khả năng sẽ có 1 cú bật mạnh lên kháng cự quan trọng 115,0-115,1

Khuyến nghị: Buy 112,5-112,8
Stoploss 112,4
Tp: 114,9-115,1