FXNHANQUA

Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - mã ck KBC

Giá lên
HOSE:KBC   TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CÔNG TY CỔ PHẦN
- Sau sóng điều chỉnh ( sóng correction ) về vùng cân bằng 29 - 30, giá đã có những hành động tích cực khi tạo xu thể tăng sau tích lũy.

- Cản 38.75 đã được phá bỏ và chuẩn bị chạm ngưỡng kháng cự mạnh 41.

- Có thể chờ mua vùng kháng cự 38.75 => trở thành vùng hỗ trợ mạnh => có thể mua vào ở vùng giá này.

- Sau những tín hiệu tích cực từ việc phục hồi sản xuất khi chính phủ thực hiện chiến lược tiêm chủng cho các khu công nghiệp, cộng thêm yếu tố KBC chiếm hơn 5% thị phận bất động sản khu công nghiệp => trở thành động lực tăng giá vượt đỉnh.

- Chúc các bạn may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.