HOSE:KBC   TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CÔNG TY CỔ PHẦN
163 lượt xem
0
Giá hiện tại 14.9 gặp cản 15.3
- Canh điểm hồi lại dưới 13.7 mua lên TP 17 SL12.4

Bình luận