HoangMinhchannel

KBC có khối lượng đột biến và breakout kênh điều chỉnh

Giá lên
HOSE:KBC   TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CÔNG TY CỔ PHẦN
Kể từ khi tạo đỉnh ngắn hạn tại vùng 33.85 trong giai đoạn cuối tháng 7, KBC đã có sự xác nhận xu hướng tăng còn tiếp diễn sau khi Breakout khỏi kênh giá điều chỉnh trong vòng 1 tháng vào ngày 28 tháng 8, việc phá vỡ này có sự xác nhận vững chắc khi đến giai đoạn hiện tại giá vẫn duy trì khối lượng lớn và đột biến (Hình phải).

Nếu dựa vào cấu trúc cung cầu, vùng cầu gần nhất hiện tại của KBC giả định sẽ quanh khu vực 33.25 - 33.8. Tại vùng này có thể được xem là điểm mua phù hợp với mục tiêu dự kiến tại 36.1 - 37.9

📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX

👇 Tradingview là nơi Minh chỉ nhận định về kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu như Vĩ Mô/Cơ bản doanh nghiệp, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo tại các kênh 👇. Trân trọng!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.