HoangMinhchannel

GEX xác nhận trước dấu hiệu vượt đỉnh 25.7

Giá lên
HOSE:GEX   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
GEX hiện tại nếu nhìn vào cấu trúc sóng ở khung ngày (Hình trái) sẽ thấy giá đang tiếp giáp tại vùng đỉnh lớn (25.7 - 25.8), tại vùng này đã từng bị bán mạnh vào giai doạn tháng 8 năm 2022, tuy nhiên, khi giá quay lại vùng này thì lại đang có những phản ứng tích cực.

Cụ thể ở khung thời gian nhỏ (Hình phải), chúng ta thấy mô hình Flag (Lá cờ) đã xác nhận cho xu hướng tiếp diễn sau khi giá phá qua khỏi lá cờ, xác nhận cho xu hướng sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Vùng có thể xem xét mua vào ngắn hạn quanh 25.4 - 25.5 với mục tiêu ngắn hạn tại 28.5 - 28.65

Hoàng Minh
📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX
👉 Facebook: www.facebook.com/hoanggminh.fast/
👉 Blog: fastview.vn/

👇 Có thể theo dõi các kênh của tôi bên dưới 👇
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.