GhostTraderIndexs

Xu hướng dài hạn sắp tới KOUS

NYSE:KO   Coca-Cola Company (The)
Nên mua tích trữ từ bây giờ đến vùng giá 50-51 trong đợt chi trả cổ tức