Coca-Cola Company (The)

KO NYSE
KO
Coca-Cola Company (The) NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KO Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công nghiệp: Đồ uống: Không cồn
Công ty Coca-Cola là một công ty nước giải khát. Công ty sở hữu hoặc cấp phép và tiếp thị các nhãn hiệu đồ uống không cồn, chủ yếu là đồ uống có ga và một loạt đồ uống không có ga, như nước, nước có hương vị hoa quả và nước tăng lực, nước trái cây và nước ép trái cây, trà và cà phê uống liền, đồ uống thể thao, sản phẩm sữa và thức uống năng lượng. Các phân khúc của Công ty bao gồm Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi; Mỹ La-tinh; Bắc Mỹ; Châu Á Thái Bình Dương; Đầu tư vào sản phẩm đóng chai và Doanh nghiệp. Công ty sở hữu và tiếp thị một loạt các thương hiệu nước giải khát không cồn có ga, bao gồm Coca-Cola, Diet Coke, Fanta và Sprite. Công ty tiếp thị, sản xuất và bán đồ uống cô đặc, và xi rô, bao gồm xi rô và các sản phẩm có ga và không có ga hoàn thiện.

Breaking news