dangstrongdd

LDG đã chạm đáy thật sự

Giá lên
HOSE:LDG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
Sau khi chạm đáy dưới 8000 tầm 10 ngày thì có tin LDG ký hợp đồng hợp tác với đối tác nước ngoài. Mô hình dò đáy gồm 2 đáy rất vững chắc, tương đương đáy 1 năm trước, nếu đúng như vậy có thể nó sẽ bắt đầu ổn định và đi lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.