dinhchien

LINAUSDT - Giảm theo Supertrend, RSI & Keltner Channels 9/5/2022

Giá xuống
BINANCE:LINAUSDT   LINA / TetherUS
- 4h timeframe: chỉ báo Supertrend > Giảm.
- 1h timeframe: chỉ báo RSI & Keltner Channels.
... RSI tăng khi > 70, giảm khi < 30... Giảm.
...Keltner tăng khi vượt lên Upper 3 và giảm khi vượt xuống Lower 3 > Giảm.
>>> Vào lệnh bán khi nến vượt xuống Lower 1 Keltner.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.