dinhchien

LINAUSDT - Tăng theo Supertrend, RSI & Dow 30/3/2022

Giá lên
BINANCE:LINAUSDT   LINA / TetherUS
- 4h timeframe: chỉ báo Supertrend > Tăng.
- 1h timeframe: chỉ báo RSI, High/Low Pivot, Keltner Channels.
...RSI tăng khi vượt lên 70, RSI giảm khi vượt xuống 30 > Tăng.
...Đỉnh sau cao/Đáy sau cao > Tăng.
...Keltner channels tăng khi nến vượt qua Upper 3 và giảm khi vượt xuống Lower 3 > Tăng.
>>> Mở lệnh Mua (BUY) khi điều chỉnh về đường Upper 1 rồi vượt lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.