JamesCrypto68

SHORT Targer 20-40%

Giá xuống
JamesCrypto68 Cập nhật   
BINANCE:LINKBTC   ChainLink / Bitcoin
1/ Khả năng lớn hình thành mô hình 3 đỉnh

2/ RSI phân kỳ âm mạnh

Short theo TP1, TP2, TP3 => 0.000275 - 0.00015
Cutloss: 0.0004
Giao dịch đang hoạt động:
Trên đường chinh phục TP1
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã đạt 6.8%, có thể chốt 1 phần hoặc tiếp tục chờ...
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã đạt >10%, có thể chốt 1 phần hoặc tiếp tục chờ...
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt target 13%
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt mục tiêu 30%
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
(Nhầm 30%) Đạt target 15%
Bình luận:
Đạt TP 1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.