JamesCrypto79

SHORT Targer 20-40%

Giá xuống
BINANCE:LINKBTC   ChainLink / Bitcoin
1/ Khả năng lớn hình thành mô hình 3 đỉnh

2/ RSI phân kỳ âm mạnh

Short theo TP1, TP2, TP3 => 0.000275 - 0.00015
Cutloss: 0.0004
Giao dịch đang hoạt động: Trên đường chinh phục TP1
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã đạt 6.8%, có thể chốt 1 phần hoặc tiếp tục chờ...
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã đạt >10%, có thể chốt 1 phần hoặc tiếp tục chờ...
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đạt target 13%
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đạt mục tiêu 30%
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: (Nhầm 30%) Đạt target 15%
Bình luận: Đạt TP 1