NhatHoang_DataAnalysis

Link đã sàng tăng trở lại

Giá lên
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
Link là một đồng coin nổi bật mới xuất hiện nhưng đã thu hút giới đầu cơ. Sẽ sớm hoàn thành target ngắn hạn theo xu hướng của altcoins khác.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.