Trongvinh-FA25

LINK/USD - Nhịp Throwback và cơ hội ''Buy the Dip''

Giá lên
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
LINK cũng chuyển trạng thái tích lũy - Consolidation, Link tạo ra một tín hiệu tích cực khi đường EMA50 cắt lên đường EMA200 - Golden Cross tuy nhiên còn quá sớm đề bàn về tín hiệu này, vùng hỗ trợ chính là giao cắt của 2 đường EMA hợp lưu với vùng cầu trước đó (Nến rút chân nhanh hôm trước) tại $12.38-$12.66

Chiến lược giao dịch khuyến nghị: Kích hoạt chiến lược ''Buy the Dip''

- Entry: tại vùng $12.38-$11.66,
- Stoploss tại $11.80.
- Target: Đỉnh cũ 15.6$ + 10%-30% (Target tạm tính và quan sát hành đông giá)

Lưu ý: Chiến lược giao dịch Crypto luôn chứa đựng mạo hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên cân nhắc và cân đối khối lượng phù hợp đảm bảo chiến lược rủi ro và tránh tổn thất lớn cho tài khoản.

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh d

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.