Trader-Pro-48

LINK VỀ VÙNG GIÁ TỐT

Giá lên
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
Biểu đồ Daily cho thấy Link đang về vùng hỗ trợ tương đối tốt, có thể mua vào ở các mức giá : 2.31-2.21

mục tiêu: 2.7

stl : nếu nến ngày đóng cửa ở mức : 2.14

AE tham khảo vào lệnh nhé.

Chúc ae cuối tuần thắng lợi

Hãy Like nếu thấy phân tích có ích cho các bạn nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.