bobbiboy8x

LINK-USD mở lệnh buy

Giá lên
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
Lệnh chainlink đã chạm stoploss

Tác giả đề xuất một lệnh Buy như hình

2 vùng mục tiêu chốt lời và stoplos ở dưới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.