BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
giá liên tục giảm phá vỡ vùng hỗ trợ

đẹp cho 1 lệnh sell

Dừng lỗ ở trên và chốt lời ở dưới

Chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.