BINANCE:LINKUSDTPERP   ChainLink / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Mua theo xác xuất, tại mô hình 2 đáy, retest thành công 2 lần keylevel đã phá vỡ giả
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.