BINANCE:LITUSDTPERP   LIT / TetherUS PERPETUAL FUTURES
lại là mô hình bẫy, lần này là LIT, đồng thời cũng là mô hình 2 đáy trong xu hướng tăng.
Bình luận: TP1: 4.45 TP2: 4.56 TP3: 4.77
SL: 4.05
Bình luận: TP 4: 5 TP 5: 7+
Bình luận: chạm TP1 và TP2 ngay sau khi vào lệnh