crypto_switchboard

LRC xúc đi chờ gì nữa

Giá lên
crypto_switchboard Cập nhật   
BINANCE:LRCUSDT   Loopring / TetherUS
Giá LRC 0,598146 US$
ROI của Loopring 896.9%
Giá trị vốn hóa thị trường 745.191.599 US$
Chỉ số thống trị vốn hóa thị trường 0,03%
Khối lượng giao dịch 87.833.383 US$
Khối lượng / Vốn hóa thị trường 0.1178
Thấp trong 24h / Cao trong 24h 0,558719 US$ / 0,604683 US$
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày 0,494496 US$ / 0,581832 US$
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #129
Cao nhất mọi thời điểm 2,40 US$ -75.0%
Jan 09, 2018 (hơn 3 năm)
Thấp nhất mọi thời điểm 0,01963893 US$ 2962.3%
Dec 18, 2019 (hơn 1 năm)
Bình luận:
chuẩn rồi nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.