dinhchien

LRCUSDT - Tín hiệu tăng theo Supertrend & ADX 30/1/2022

Giá lên
BINANCE:LRCUSDT   Loopring / TetherUS
* Kết hợp 2 chỉ báo Supertrend: 1 ở khung 4 giờ, 1 ở khung 1 giờ.
- Khung 4 giờ: Chỉ báo Supertrend tăng khi nến nằm trên đường màu xanh.
...ADX 4 giờ > 26 cho xu hướng tăng mạnh.
- Khung 1 giờ: Supertrend tăng
...ADX > 26 cho xu hướng tăng mạnh
... Mở lệnh Sell (Bán) khi nến đóng cửa dưới đường Supertrend 1 giờ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.