truongdaiduy

Chờ mua LTC ở $130, chốt tại $230

Giá lên
KRAKEN:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
Giá sẽ hồi về vùng 61.8% trong năm này, lệnh chờ mua ở $130.