Litecoin LTCUSD

LTCUSD COINBASE
LTCUSD
Litecoin COINBASE
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

Hồ sơ

Litecoin được tạo ra từ đợt fork năm 2011 của Bitcoin và tuyên bố một số cải tiến kỹ thuật như hỗ trợ thanh toán nhanh hơn so với công ty mẹ của nó. Litecoin là một trong những altcoin (đồng tiền thay thế) đầu tiên được sử dụng để thay thế Bitcoin, có nghĩa là thường có mối tương quan giá đáng kể giữa hai loại tiền này.

Các Mã liên quan

Litecoin / Bitcoin
 
   
Litecoin / Euro
 
   
Ethereum / Litecoin