ThanhThaoMC

29/05 LTCUSD Cơ hội để Short

Giá xuống
BITSTAMP:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
LTCUSD Kết thúc bước sóng thứ 3
EN: 113
SL: 125
TP1: 93
TP2: 83