NgocHaiPearlie

Coin/USD - Các đồng chính đều đang chịu lực bán.

Giá xuống
BITFINEX:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
Biểu đồ những đồng tiền chính đều đang chịu sức ép bị bán xuống tương đối mạnh, thông thường sẽ phải mất vài tháng nữa mới lại thu hút được nhà đầu tư đổ tiền vào...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.