mayquanxi

Elliott wave cho xu hướng tăng

Giá lên
BITFINEX:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
Cơ hội mua vẫn còn cho những ai chập chân, target1 340 tại FIb mở rộng 0.618, target2: 400 Fib 0.786

Bình luận