mayquanxi

Sóng Elliot của LTC khi TT hồi phục

Giá lên
BITFINEX:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
Dựa vào BTC có xây dựng được mô hình đầu và vai hay không m có elliot wave dành cho LTC như trên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.