BITFINEX:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
Có 2 trường hợp t đưa ra ở đây:
Th1: BTC vượt qua ngưỡng kháng cự trên 173xx và tiếp tục xu hướng tăng xu hướng tăng
Th2: BTC gặp kháng cự mạnh tại đó và bật xuống xu hướng giảm

Bình luận