BITFINEX:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
Có 2 trường hợp t đưa ra ở đây:
Th1: BTC vượt qua ngưỡng kháng cự trên 173xx và tiếp tục xu hướng tăng xu hướng tăng
Th2: BTC gặp kháng cự mạnh tại đó và bật xuống xu hướng giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.