Phamdong1969

LTC 4H có dấu hiệu dừng lại

Giá xuống
BITFINEX:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
LTC/USD trên đồ thị 4h tuy chưa có dấu hiệu điều chỉnh giảm , nhưng cũng cho những tín hiệu giá chứng lại do đi vào vùng quá mua.
Dự đoán trong 1 - 2 ngày tới giá sẽ đi ngang từ 30.5$ - 33$.
nếu có cây nến 4h đóng trên 33$ thì giá tiếp tục tăng.
Nếu có cây nến 4h đóng dưới 30.5$ thì giá sẽ điều chỉnh về vùng 26$.
Chúng tôi nghiêng về hướng giá điều chỉnh về 26$ sau đó mới tăng lại,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.