atm_analytics

Phân tích LTC - Coin Top (5/2021)

BINANCE:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
Ở khung D1, quan sát thấy RSI đang ở vùng quá mua (trên 70) và chưa có phân kỳ, LTC đang bị mua quá mức. Lúc này giá có xu hướng sẽ hồi nhẹ về đường EMA 20 và xem nó như hỗ trợ tạm thời.

https://marginatm.com/phan-tich-theta-lt...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.