COINBASE:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
Có dấu hiệu giảm khung H1
Nếu thủng EMA100 , giá sẽ giảm và có thể tìm ra điểm mua tiếp theo cho ai chưa vào hàng em nó

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.