BachKimNguyen

LTC ngày 03/10/2019

Giá xuống
COINBASE:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
1/Đồ thị 4H : LTC/USD tiếp tục tích lũy trong mô hình lá cờ giảm đi ngang trong ngày hôm qua do chạm MA20(với volume suy yếu dần). Hiện tại giá đang chạm mây ichmoku và giá vẫn chưa chạy hết mô hình ABCD harmonic do vậy khả năng cao trong ngày hôm nay LTC sẽ suy yếu giảm. Bạn nào ưu thích rủi ro có thể cân nhắc short tại điểm giá này từ 56-57 hoặc an toàn chờ break out kênh giá thật đẹp tại mốc 52-53
2/ Đồ thị D : Sau cây pinbar ngày 01 /10 thì giá vẽ 1 cây nến spining top kết thúc xu hướng tăng và vol giảm dần cho thấy thị trường đảo chiều xu hướng giảm
Dự báo :
- giá LTC sẽ tiếp tục suy yếu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.