NguyenThang33

LTCUSD - Short

Giá xuống
BITFINEX:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
- Giá đang giảm để phá vỡ đường xu hướng
- Đang trong xu hướng giảm rõ ràng
- Mốc 91.50$ là mốc khá chắc chắn, khó để vượt qua được

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.