DuyphongFX88

Cơ hội đầu tư trung hạn LTC/USD cho anh em đang chờ lên tàu

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
COINBASE:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
Khung daily đang khá đẹp cho LTC/USD
Kì vọng LTC/USD sẽ điều chỉnh về zone 112 - 117$, target như mình đã đánh dấu là 182$ và 251$
Sẽ update thường xuyên cho anh em
Thực sự LTC đang rất đẹp nha
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.