GameonVentures

LTC/USD - Vùng mua 40$ - Tradecoinplus

Giá xuống
BITFINEX:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
Litecoin LTC đang bước vào chu kỳ giảm sóng 5 nhịp C, cũng là nhịp giảm cuối cùng trong đợt hiệu chỉnh này.

Sóng hiệu chỉnh 3 sóng a-b-c chạy zz, đoạn 0a = bc target 40$, vùng hiệu chỉnh FR 78.6 % sóng chính sóng 3 mở rộng

EP: 40 USD