dinhchien

LTCUSDT - Mục tiêu kế tiếp 200USD

Giá lên
BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
Khung ngày: Lower High bị phá vỡ >>> xu hướng tăng.
Kênh giá Keltner đã từ chối 1 lần tại đường Lower >>> chờ mua tiếp tại đường này.
Xuất hiện tín hiệu Elliot targets với 3 mục tiêu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.