dinhchien

LTCUSDT - Mục tiêu kế tiếp 200USD

Giá lên
BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
Khung ngày: Lower High bị phá vỡ >>> xu hướng tăng.
Kênh giá Keltner đã từ chối 1 lần tại đường Lower >>> chờ mua tiếp tại đường này.
Xuất hiện tín hiệu Elliot targets với 3 mục tiêu.