Blogdautu

Phân Tích LINK và LTC ngày 19/11/2020 - Đáng Chú Ý

OKX:LTCUSDT.P   LTCUSDT Perpetual Swap Contract
Thân gửi các bạn,

Blog Đầu Tư (blogdautu org) sẽ đưa thêm các phân tích top altcoins theo yêu cầu từ các bạn trong cộng đồng.

Với đồng LINK:

Kịch bản phân tích LINK của ngày 11/11/2020 và ngày 17/11/2020 đã thành công mỹ mãn khi LINK đi đủ 4 sóng và đạt đủ các mốc TP mục tiêu. LINK đang tạo các cấu trúc tăng giá ngắn hạn khá ấn tượng.
Nếu LINK duy trì được giá trong vùng giá 12.8 - 14$ và chỉ số RSI khung 4H của LINK hạ nhiệt về vùng giữa kênh thì việc LINK có thể đẩy thêm một nhịp tiếp theo có xác suất xảy ra rất cao.

Với đồng LINK, chỉ có một lưu ý nhỏ là đường MA200 khung 4H của LINK đang có xu hướng được đẩy lên trên vùng giá 12$. Đây cũng sẽ là vùng giá hỗ trợ quan trọng của LINK trong trung hạn.

Với đồng LTC:

LTC đang có ít kháng cự trên khung thời gian 4H. Việc LTC có thể test đỉnh 78$ và 81$ là khả thi. Trong trung hạn, LTC sẽ điều chỉnh về quanh mức giá 64$ và 60$ cũng có xác suất xảy ra rất cao. Các lệnh giao dịch trung hạn thì nên chờ thêm mẫu hình được xác nhận.

Chúc các bạn may mắn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.