Linh_Invest

Mastercard - Sắp có giá tốt để mua

Giá lên
NYSE:MA   Mastercard Incorporated
Mastercard Incorporated được thành lập vào năm 1966 và có trụ sở chính tại New York.
Công ty công nghệ, cung cấp dịch vụ xử lý giao dịch cũng như các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến thanh toán khác tại Hoa Kỳ và quốc tế.

Công ty có một triển vọng phát triển mạnh mẽ khi thói quen chi tiêu của người tiêu dùng tăng khoảng 1,5-5%/năm (không tính một số trường hợp kinh tế suy thoái bất thường như sau khủng hoảng 2008 hay 2020).

Lần trước chúng ta đã có một vị thế mua quanh 350-365 và chốt lời ở 385.
Lần này giá cổ phiếu lại quay về quanh mức giá đó một lần nữa. Đồng thời cũng chính là vùng hợp lưu giữa Fibo 0.5 và 0.618 của con sóng tăng suốt từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua. Điều này mở ra cho chúng ta cơ hội mua mới.

Kế hoạch giao dịch: Mua quanh 365 | Chốt lời 390 | Dừng lỗ khi giá đóng dưới 351
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.